Çubuk Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS
Çubuk Ziraat Odası > Bölgemiz

Bölgemiz

Çubuk, Ankara'nın bir ilçesidir. Ankara il merkezine35 km uzaklıktadır. Osmanlı Devleti'nde Fetret Devrini başlatan Ankara Savaşı Çubuk Ovası'nda gerçekleşmiştir.Türkiye'nin ikinci en büyük uluslararası havaalanı olan [2] Esenboğa Uluslararası Havalimanı ilçe sınırlarıiçerisinde yer alır. Çubuk, ovaya ve içinden geçen çaya adını veren biryerleşim merkezidir. Türklerin Anadolu'ya hâkim oldukları dönemde kurulanyerleşim yeri, Ankara'nın kuzeydoğusunda Karadeniz Bölgesi'nin geçiş kuşağındayer alır. Adını kurulduğu yerin yeşil olmasından almıştır. Çubuk, Ankara Savaşı ile birliktetarihî önem kazanmıştır. İlçeyi oluşturan köylerin büyük bir kısmı Timur ile Osmanlı Devleti arasında yapılanAnkara Savaşı'nda yenilen veya yenen ordulardan geri kalanlar tarafındankurulmuştur.

İlk ve Orta Çağ'dan itibaren Kral ve İpek yolu güzergâhında bulunan ilçe toprakları, tarihîgelişim sürecinde, ister yerleşme, ister ekonomik faaliyetleri ile bazenhızlanan, bazen yavaşlayan dönemleri yaşayarak günümüze gelmiştir. Orta Anadolu bölgesinin geçiş kuşağında bulunan ilçe, ÇubukOvası ve Çubuk Çayı'nın suladığı topraklar, dündenbugüne yerleşmenin yoğunlaştığı tarım alanlarıdır. Ankara’nın fethedilmesinden sonrakurulduğu tahmin edilen ilçe yerleşim alanı, tarih içinde Hattiler, Hititler, Frigyalılar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlı hâkimiyetinde kalmıştır. Bıraktıkları tarihîkalıntı ve izler; bu uygarlıkların kültür ve uygarlığını günümüzeulaştırmıştır.